diana lieverst | lieverstcoaching.nl

Liefde voor reizen, natuur, cultuur en mensen

Werkt met hoofd, hart, buik en bekken: je lijf als innerlijk kompas.

Opgeleid als medisch analist, docent scheikunde, docentencoach, onderwijstrainer en energetisch en systemisch therapeut

Ervaring in het onderwijs als docent, docentencoach en – trainer

Ervaring buiten het onderwijs als zijnsgerichte psychotherapeut

Geschoold in Systemisch werk (m.b.t. familie en pedagogiek), The Work, Voice Dialogue, EMDR en EFT, Past Reality Integration, karakterstructuren en Innerlijk kind werk, AD(H)D en autisme, reiki