DISCLAIMER 

  •  Voor  de  volledigheid  sluit  ik  in  iedere  module  de  complete  disclaimer  bij. Ik  ga  ervan  uit  dat  jij,  als  deelnemer,  de  inhoud  van  deze  training  alleen zult  gebruiken  voor  de persoonlijke en professionele groei  van  jezelf. 
  •  Het copyright  ©  van  de  werkboeken  behorende  bij  deze  training  is  vastgelegd  door Diana Lieverst.  Het  is  niet  toegestaan  om  de  inhoud  van  de  werkboeken, leerboeken  en  video’s  te verspreiden.  Ongewenste  verspreiding  op  welke  manier  dan  ook  zal  juridische  gevolgen hebben.  Als  deelnemer  van  deze  cursus  stem  je  er  automatisch  mee  in  dat  elke  overtreding hiervan  onbetwist  leidt  tot  een  direct  opeisbare  boete  van  minimaal  10.000  euro  per overtreding,  plus  een  vergoeding  van  alle  juridische  kosten  en  een  aanvullende  schadeclaim. Bij  twijfel  niet  doen  of  per  e-mail  toestemming  vragen  via:  info@lieverstcoaching.nl.  Het is  toegestaan  om  korte  tekstfragmenten  en  oneliners  te  citeren  op  social  media  onder vermelding  van  ‘bron:  Diana Lieverst, LieverstCoaching”.
  • Elke  handeling  die  je  doet  naar  aanleiding  van  deze  online  training  is  jouw  eigen verantwoordelijkheid.  Diana Lieverst  en/of  LieverstCoaching kan  in  geen  geval aansprakelijk  worden  gesteld  voor  consequenties  en  resultaten. 
  • Mijn  training  is  bedoeld  om mijn kennis, inzichten, ervaringen en tips te delen zodat je groeit in (zelfbewustwording en beter afgestemd bent op jezelf. Jij  zorgt dat je de kennis, inzichten en bewustwording die je vergaart gaat omzetten in de praktijk door het geleerde toe te passen in zowel je privéleven als in je professionele beroep,  je  missie  te  leven  en  een  bijdrage  te  leveren  aan  de  wereld  zoals jij dat wenst voor jezelf en anderen.  Ik  kan  je  geen  garanties  geven  over  de resultaten.  Wat  jij  doet  met  de  door  mij  aangeboden  kennis  is  geheel  aan  jou.  
  • Op geen enkele  wijze  kan  ik  aansprakelijk  worden  gehouden  voor  jouw  beslissingen, acties  en  resultaten  op  welk  moment  dan  ook  en  onder  alle  omstandigheden.
  • De algemene  voorwaarden  kun  je  terug  vinden  op  de  site  www.lieverstcoaching.nl Copyright  ©  2021  LieverstCoaching.  All  rights  reserved