Onderwijs

Werken in een mensgerichte organisatie, zoals het onderwijs, vraagt inzicht in jouw eigen overtuigingen en gedrag. Daarbij kunnen professionele en persoonlijke vragen naar boven komen:

 • Hoe krijg ik die ene klas of leerling aan het werk?
 • Hoe kan ik door taalgebruik de leerlingen effectief en positief beïnvloeden?
 • Hoe krijg ik orde en structuur tijdens de les?
 • Hoe kan ik op een efficiënte manier een oudergesprek voeren?
 • Hoe kan ik weer handelingsbekwaam worden binnen het Passend Onderwijs?
 • Waarom voel ik iedere keer irritatie of weerstand bij die ene collega of leerling en hoe ga ik daarmee om?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden en hoe maak ik daar optimaal gebruik van?
 • Ben ik mij bewust van mijn gedrag, drijfveren en overtuigingen?
 • Hoe ga ik om met de werkdruk, is er nog een balans tussen werk en privé?
 • Hoe ga ik om met weer een verandering in de organisatie?

Ben jij toe aan een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering?

Voor mensen in het onderwijs met deze vragen biedt
LieverstCoaching een passend coachtraject aan.

Werkwijze

Hoe gaan we aan de slag?

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Alleen als het klikt gaan we samen aan het werk. Jij bent bereid je leervraag actief te onderzoeken. Ik begeleid je daarbij door vragen te stellen, liefdevol en confronterend.

Uitgangspunten zijn gebaseerd op:

 • veiligheid, vertrouwen, respect en compassie
 • jij en ik zijn oké, ons gedrag is niet altijd oké
 • jouw autonomie en zelfverantwoordelijkheid
 • diverse werkvormen zoals familie- en organisatieopstellingen, kernkwaliteiten, Voice dialoque en The work
 • na vier sessies een evaluatiemoment