Systemische opstellingen

Systemische opstellingen zijn er voor iedereen die persoonlijk en/of professioneel vastloopt in terugkerende patronen en thema’s, bijvoorbeeld met betrekking tot relaties, familie, kinderen, gezondheid, geld, baan, onderwijs. Veel van deze patronen kunnen terug te voeren zijn op verstrikkingen in het familiesysteem.

Door een systemische opstelling zie, voel en ervaar je wat er werkelijk aan de hand is. Je dringt snel door tot de kern van een probleem of patroon en kunt van daaruit praktische stappen maken in je leven. Het helpt je, zonder veel woorden, inzicht te geven in de plek die je in je familiesysteem inneemt en de dynamiek die daaruit voortkomt.

Door opstellingen te doen verruim je je blik en bewustzijn op je huidige gezin, je familiegeschiedenis, het verleden en je plaats in het groter geheel. Je gaat (nog meer) oordeelloos kijken naar de wereld en het leven, naar jezelf en de anderen en de keuzes die gemaakt zijn en nog gemaakt kunnen worden.

Dit alles werkt zeer verhelderend en bevrijdend.

Opstellingen in het onderwijs

In het onderwijs, en in iedere andere organisatie, zijn velen betrokken en ieder neemt zo, met zijn of haar eigen achtergrond, deel hieraan. Ieder is verbonden met zijn familiesysteem, culturele achtergrond, zijn vak en functie.

Vanuit het systemisch werk zijn veel inzichten verkregen over de dynamieken die kunnen plaatsvinden. Wanneer de ordening binnen het systeem niet meer klopt kan er onrust tussen leerlingen ontstaan en conflicten onder het personeel. Ook als docent kun je in een onbewust, intern conflict terecht komen met mogelijk een burn-out als gevolg.

Systemische opstellingen kan helder maken wat er werkelijk aan de hand is in jezelf, in de klas en in de organisatie.